Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników naszego sklepu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście mogli czuć się bezpiecznie przeglądając nasz sklep. Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych.

W celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży „U Julii i Jakuba” Komis Dziecięcy Anna Gorzała z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Chojnicka 48 przetwarza dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko adres,nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu. 

„U Julii i Jakuba” Komis Dziecięcy Anna Gorzała przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. „U Julii i Jakuba” Komis Dziecięcy Anna Gorzała stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez  „U Julii i Jakuba” Komis Dziecięcy Anna Gorzała danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację. Przysługuje Wam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Administratorem danych osobowych jest „U Julii i Jakuba” Komis Dziecięcy Anna Gorzała.

„U Julii i Jakuba” Komis Dziecięcy Anna Gorzała przetwarza dane w celu realizacji transakcji. „U Julii i Jakuba” Komis Dziecięcy Anna Gorzała może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z „U Julii i Jakuba” Komis Dziecięcy Anna Gorzała, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu dostarczania przesyłek Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Konto Klienta Podczas zakładania konta Klienta prosimy o podanie następujących danych Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, , adres Prawo do informacji i odwołania zgody na przetwarzanie danych Możesz zwrócić się do nas w drodze pisemnej lub e-mailem o udzielenie bezpłatnych informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez LPP. Możesz również cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i domagać się zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych. Podejmiemy wówczas działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia z naszych baz. W takim przypadku skontaktuj się z nami pod adresem: „U Julii i Jakuba” Komis Dziecięcy Anna Gorzała, ul. Chojnicka 48, 83-200 Starogard Gdański lub komis-jj@wp.pl.